סוגי עבודות

כתיבת עבודות סמינריון או כתיבת עבודות אקדמיות היא מטלה מורכבת שדורשת זמן רב והבנה מקצועית, הגעתם לשלב שעליכם להתחיל בתהליך של כתיבת סמינריון, אתם מרגישים שאתם צריכה סיוע בתהליך של כתיבת עבודה אקדמית בתשלום או כתיבת סמינריון בתשלום, אנחנו נדע לסייע לכם,

לפני שנתחיל לסייע בתהליך של הכנת עבודה סמינריונית נבדוק מה נדרש מכם בתהליך כתיבת עבודות ובעיקר באיזו עבודה מדובר.

מרבית עבודות הסמינריון מבוססות על כ 15-30 מקורות אקדמיים בעברית ובאנגלית ומכילות 20 – 30 עמודים.

עבודות אחרות כגון: מבחני בית, עבודות רפרט, עבודות סיכום וכדומה שונות אחת מהשנייה ונבדלות בהיקף, במבנה העבודה ובדרישות.

סמינריון או עבודה עיונית: בנויה בד"כ מתוכן עניינים, מבוא, סקירת ספרות מקיפה וסיכום, בסופה של העבודה עלינו לציין את הרשימה הביבליוגרפית שעל בסיסה הכנו את העבודה על פי כללי ה APA הנדרשים על ידי המרצה.

 

סמינריון או עבודת מחקר כמותי: עבודה מחקרית / אמפירית כמותית מורכבת משני חלקים עיקריים, החלק הראשון מבוסס על סקירת ספרות אשר סוקרת את נושא ומשתני העבודה מתוך חומר אקדמי תאורטי והחלק השני מורכב מהמחקר וממצאיו.

מחקר כמותי הוא מחקר אשר אוסף נתונים שניתנים לכימות, מחקר מסוג זה יתבצע בדרך כלל באמצעות חלוקת שאלונים. או איסוף נתונים מדו"חות, למציאת השאלון המתאים יש חשיבות גבוהה, מכיוון ששאלון שלא יתאים לנושא העבודה לא יספק תשובות רלוונטיות. מומלץ להתייעץ עם המרצה או המנחה לפני בחירת השאלון המתאים. השאלון יחולק למספר משתתפים על פי הנחית המרצה, ממצאי השאלונים יסוכמו בטבלת אקסל.

ניתוח הנתונים יתבצע בתוכנת ה - SPSS או בתוכנות אחרות שמיועדות לכך וממצאי המחקר יוצגו בעבודה.

סמינריון או עבודת מחקר איכותי: עבודה מחקרית / אמפירית איכותנית מורכבת משני חלקים עיקריים, החלק הראשון מבוסס על סקירת ספרות אשר סוקרת את נושא ומשתני העבודה מתוך חומר אקדמי תאורטי והחלק השני מורכב מהמחקר וממצאיו.

המחקר האיכותני מבוסס על נתונים שאינם נתונים לכימות מספרי. מחקר מסוג זה יתבצע באמצעות ראיונות מובנים או חצי מובנים, תצפיות, ניתוח תוכן וכדומה. מומלץ להתייעץ עם המרצה או המנחה לפני בחירת סוג המחקר שנבצע.

השאלות, סוג התצפיות ותדירותן, מספר הנשאלים, התכנים אותם ננתח, כל אלו יתבצעו בהתאם לצרכי העבודה ודרישות המרצה.

עבודה במנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות: עבודה או פרויקט במנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות מורכבים בדרך כלל מחלק תאורטי ומאיסוף מידע ממקורות אקדמיים ואחרים וחלק מעשי ניתוחי שמתבסס על איסוף נתונים מנושאי העבודה, ביצוע המלצות ובחינת תוצאות היישום או איסוף נתונים כלכליים חשבונאים ממאגרי מידע, נתונים כמותיים יעברו עיבוד סטטיסטי וניתוחי רגרסיה באמצעות תוכנת ה SPSS או תוכנות דומות.

סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ניתוח SPSS: ברוב מוסדות הלימוד לומדים הסטודנטים קורס של שיטות מחקר, שיטות מחקר הוא שם כללי לכל סוגי המחקר הקיימים והמקובלים על הקהילה המדעית, בין אם מדובר במחקר כמותני או במחקר איכותני, ראיונות או תצפיות.
חלק גדול מעבודות המחקר דורשות ניתוח סטטיסטי לממצאים שעלו בעקבות המחקר שנערך, הסטטיסטיקה מתבצעת על ממצאי השאלונים שחולקו, או הדוחות שנאספו או ממצאים כמותיים מכל סוג אחר שיהיו תקפים ומתאימים לנושא העבודה שלנו, הניתוח הסטיסטי מתבצע בד"כ באמצעות ה SPSS או בעזרת אקסל ותוכנות אחרות, ממצאי המחקר הסטטיסטי מוצגים בטבלאות שכוללות בתוכן את משתני המחקר והפרמטרים שנמצאו כמו תקפות ומהימנות, את ממצאי המחקר מנתחים על פי השערות המחקר, האם ההשערה מהימנה או לא והאם היא אוששה או לא.
ניתוח ה SPSS יתבצע בד"כ על ידי סטיסטיקאי מיומן ועל פי דרישות המרצה.

מבחני בית, ממ"ן או עבודות אקדמיות קצרות אחרות: מטלת המנחה (ממ"ן), רפרט או כל סוגי עבודות אקדמיות אחרות ניתנות לסטודנטים במהלך לימודיהם, עבודות אקדמיות אלו דורשות כתיבה אקדמית ומסייעות לסטודנט להבין את תהליך הכתיבה האקדמית ולעיתים הן משמשות שלב מקדים ומלמד לקראת כתיבת עבודת הסמינריון.

כתיבת עבודות אקדמאיות מתבססות על הנחיות שנמסרות על ידי המרצים ודורשות חיפוש חומרים אקדמיים, תרגום מאנגלית למחקרים שונים בסיסיים והקפדה על כללי ה APA.

קיימים מבחני בית או מטלות שונות אשר מחייבים את הסטודנט להכין שאלת מחקר, לכתוב הצעת מחקר, לקרוא מספר רב של מאמרים אקדמיים בעברית או באנגלית ולהקפיד על כללי הכתיבה הנדרשים, לבצע אינטגרציה בין המאמרים וקיימות מטלות אחרות שדורשות ניתוח אישי מעמיק על בסיס החומר הנלמד.

כנהוג בכל עבודה אקדמית, כאשר אתם ניגשים לכתיבת מטלה, עליכם לוודא היטב מהם כללי הכתיבה ודרישות המרצה, במידה ואין כללי כתיבה מפורשים או הנחיות מפורשות, מומלץ לעבוד על פי כללי הכתיבה המחמירים. כתיבה אקדמית נכונה תשפר את יכולתכם האקדמית ותזכה אתכם בציון גבוה.

# חשוב לציין כי קיימים גוונים רבים ושונים למבנה העבודה הסמינריונית או העבודה האקדמית. הפורמט אותו ציינו מומלץ במידה ואין הנחיות ברורות או מלאות. רצוי ואף חובה לבדוק עם המרצה או מנחה הסמינריון מה מבנה העבודה הנדרש.